Analítiques

Analítiques


Reproducció Assistida

 • Estudi citomorfològic del semen
 • Estudi bioquímic del semen
 • Estudi immunològic del semen
 • HBA: Sperm -hyaluronan binding assay
 • Control vasectomia
 • Test de recuperació espermàtica
 • Congelació de semen
 • Estudis bacteriològics
 • Estudi de fragmentació de DNA en espermatozous
 • Estudis hormonals
 • Test d' aneuploidies en espermatozous (FISH)

Genètica

 • Cariotip en líquid amniòtic
 • Cariotip en sang perifèrica
 • Cariotip en biòpsia de còrion
 • Cariotip en restes fetals
 • Meiosi en semen
 • Meiosi en biòpsia testicular
 • QF-PCR (test 24h)
 • Estudis de paternitat
 • Cariotip molecular: microarray
 • ADN CARD o identitat genètica
 • Diagnòstic prenatal no invasiu en sang materna

Andrologia

 • Estudis d'esterilitat
 • Biòpsia testicular
 • Vasectomia