Banc de semen

Banc de semen

La seva funció principal és:

 • Proporcionar mostres de donants a parelles amb problemes d'esterilitat per factor masculí sever.
 • Proporcionar mostres de semen a dones sense parella.
 • Proporcionar mostres de semen a dones amb parella femenina.

Es poden realitzar diferents tècniques de reproducció, principalment la inseminació artificial i la fertilització in vitro.

Les parelles candidates a banc de semen són:

 • Dones amb parella femenina.
 • Parelles estèrils per causa masculina (azoospèrmia, oligozoospèrmia severa...)
 • Quan el marit és portador d'una malaltia genètica transmissible o presenta anomalies cromosòmiques o de la gametogènesi.
 • En cas que existeixi una alteració no corregible de l'ejaculació masculina.
 • Si la dona presenta isoimmunització severa, essent el marit Rh positiu.

Com es guarden les mostres en un banc de semen?

El semen es barreja amb un crioprotector i es congela en dosis a -196ºC (nitrogen líquid).

Les mostres es poden mantenir congelades durant anys sense que perdin la seva capacitat fecundant.

Selecció de donants:

La procedència i selecció dels donants és un dels aspectes més controlats del banc de semen.

Cal que siguin homes majors d'edat (entre 18 i 35 anys) voluntaris, que passen per un estudi previ exhaustiu abans de ser acceptats.

Aquest estudi comprèn:

 • Anamnesi familiar i personal
 • Valoració psicològica
 • Exploració física
 • Seminograma i prova de congelació

Analítica general que inclou:

 • Grup sanguini i Rh
 • VDRL
 • Screening d'hepatitis
 • Marcadors de VIH
 • Cariotip en sang perifèrica
 • Toxoplasmosis
 • Rubeola
 • Herpes Virus
 • Citomegalovirus
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Chlamidia trachomatis
 • Fibrosi quística

En cas de ser acceptats, les mostres que es congelin passen un període de "quarentena" després del qual es repeteixen les analítiques per comprovar que no es dona cap seroconversió.

La donació de semen és voluntària i anònima.

Estudi genètic Test Recombine:

 • Alfa-talasemia
 • Beta-talasemia
 • Fibrosi quística
 • Atròfia muscular espinal
 • Hemoglobinopaties (4:Hb,C,D,E,O)
 • Existeix la possibilitat de realitzar el Test Recombine a la receptora i fer el matching genètic amb el possible donant per descartar la transmissió de 300 malalties genètiques recessives.

Quins criteris es segueixen per assignar un donant a una parella determinada?

Bàsicament es tenen en compte característiques físiques com alçada, pes, color cabell, color d'ulls, color de pell, grup sanguini i factor Rh.

El banc de semen també s'utilitza per guardar mostres de pacients que s'hagin de sotmetre a un tractament de quimioteràpia o radioteràpia.

En aquests casos es guarden les mostres més a llarg plaç, doncs aquests tractaments solen afectar de forma important l'epiteli germinal i per tant a la producció d'espermatozous.

Finalment s'ofereix la possibilitat de congelar mostres de semen abans de realitzar una vasectomia. Aquestes mostres poden guardar-se tants anys com sigui necessari. Així, és possible aconseguir un embaràs en qualsevol moment mitjançant tècniques de reproducció assistida.