Diagnòstic preimplantacional

Diagnòstic preimplantacional


El diagnòstic genètic preimplantacional permet diagnosticar anomalies a nivell embrionari en estadis previs a la implantació:

Detecció d’'aneuploidies en parelles amb avortaments de repetició, en dones d’'edat avançada o després d’'uns quants cicles de fertilització in vitro sense resultat positiu.

  • Detecció d’'aneuploidies en parelles amb avortaments de repetició, en dones d’'edat avançada o després d’'uns quants cicles de fertilització in vitro sense resultat positiu.
  • Determinació del sexe, en casos d’'antecedents de malalties lligades al cromosoma X.
  • Detecció d’'anomalies cromosòmiques estructurals com per exemple la translocació.
  • Diagnòstic d’'embrions afectats per malalties monogèniques.
  • Tipatge HLA per detectar embrions histocompatibles per futurs transplantaments.

Aquest diagnòstic sempre s'ha de realitzar dins un cicle de fertilització in vitro.

S'estudia un blastòmer de l'embrió quan es troba en estadi de 6-8 cèl.lules. El resultat es dóna el mateix dia de la biòpsia, permetent la trasferència embrionària de forma immediata.