Donació d'embrions

Donació d'embrions


El Centre de Genètica Girona guarda embrions congelats que han estat donats pels seus progenitors i són a disposició de qualsevol parella que els sol.liciti. Aquesta donació té un caràcter gratuït, secret i anònim. La parella de la que procedeixen els embrions ha passat els estudis legalment previstos, a fi d'excloure com a donants aquells a qui manqui salut psicofísica o tingui antecedents de malformacions lligades a cromosomopaties, genopaties o metabolopaties.

Sempre es busca la màxima similitud fenotípica i immunològica entre la parella donant i la receptora.

Aconsellem ADN-CARD o identitat genètica

En casos d'identificació genètica d'una persona s'utilitza la comparació amb els seus pares o familiars propers, però aquesta solució no és vàlida en situacions com la donació d'embrions.

La identitat genètica permet tenir un mapa de l'ADN, que està present en totes les nostres cèl.lules i és invariable al llarg de la vida. Només necessitem una mostra de frotis bucal i en 20 dies es lliura el resultat.