Donació de semen

Donació de semen

Requisits per ser donant de semen

 • Edat entre 18 i 35 anys.
 • Disposar de plena capacitat per actuar.
 • Trobar-se en bon estat de salut psico-física.
 • No tenir antecedents familiars de malformacions lligades a cromosomopaties, genopaties o metabolopaties.
 • No haver generat ja sis descendents.
 • Que ni el donant ni els seus familiars més propers pateixin cap malaltia genètica que pogués suposar un risc d’'anomalia del potencial nadó.
 • Que el donant no s’'hagi fet cap pírcing ni cap tatuatge en els sis mesos previs a la donació.

Estudis previs que realitza el Centre

Els possibles donants es sotmeten a un reconeixement mèdic i psicològic on es tenen en compte els seus antecedents personals i familiars. Es realitza un exàmen físic i els següents estudis:

 • Grup sanguini i RH.
 • VRRL.
 • Screening d’hepatitis.
 • Marcadors de VIH.
 • Cariotip en sang perifèrica.
 • Estudi per a la detecció de fases clíniques infectives de toxoplasmosis, rubeola, herpes virus i citomegalovirus, Neisseria gonorrhoeae i Chlamidia trachomatis.

Estudi genètic Test Recombine:

 • Alfa-talasemia
 • Beta-talasemia
 • Fibrosi quística
 • Atròfia muscular espinal
 • Hemoglobinopaties (4:Hb,C,D,E,O)
 • Existeix la possibilitat de realitzar el Test Recombine a la receptora i fer el matching genètic amb el possible donant per descartar la transmissió de 300 malalties genètiques recessives.

Compensació econòmica

Sense perjudici de la no retribució per la donació de semen, els donants seràn compensats per les molèsties i desplaçaments al Centre, així com pel temps dedicat a la donació.

Procés de Donació

 • 1r pas: visita informativa. Després de rebre la informació el possible donant decideix si deixar les seves dades.
 • 2n pas: anàlisi de semen i prova de congelació. Si és correcte seguim el protocol. En cas contrari s’informa de perquè no s’ha pogut acceptar.
 • 3r pas: visita amb l’'andròleg i amb el psicòleg. Mostra de sang per analítica. 2º mostra de semen per cultiu.
 • 4t pas: si tots els resultats són correctes comença el període de donació. El donant porta una o dues mostres per setmana que es revisen i congelen. Quan acaba l’'entrega de totes les mostres (de 10 a 15) es concerta una visita als 6 mesos per les darreres anàlisis.

Normes de recollida de semen per anàlisi

 • Horari d’'entrega de mostres: de dilluns a divendres de 8:30 a 11h. matí
 • Guardar abstinència sexual els 3 dies abans d’'entregar la mostra. És important no tenir pèrdues de semen durant aquest període, ja siguin per coit, masturbació, etc...
 • Després de rentar-se les mans recollir la mostra per masturbació en un recipient estèril indicat pel laboratori. No és vàlid el preservatiu.
 • La mostra ha de ser completa. Si es perd una part durant la recollida cal repetir-la després de 3 dies d’'abstinència.
 • Entregar la mostra al laboratori dins l’hora següent a l’'extracció. És important realitzar l’'anàlisi l’'abans possible.
 • Per qualsevol dubte consulti al laboratori telèfon +34 972 217 407