Estudi d'esterilitat

Estudi d'esterilitat

Esterilitat és la impossibilitat que té una parella d'aconseguir un embaràs en un moment determinat.

Diferència entre esterilitat i infertilitat

Es parla d'esterilitat primària quan una parella no aconsegueix gestació després d'un any de relacions sense protecció. Infertilitat és quan una parella aconsegueix gestació però aquesta no evoluciona correctament i no arriba a terme, és a dir no es dóna el naixement d'un nen normal.

Entre el 15-17 % de les parelles tenen problemes de fertilitat. Les causes van des del retard en l'edat en que es busca el primer fill, fins a problemes mèdics com obstrucció tubàrica, alteracions seminals, hormonals etc.

Possibilitats d'embaràs segons l'edat materna

L'edat ideal per aconseguir una gestació en la dona és entre 25 i 30 anys. Aquesta etapa és la òptima física i psíquicament, però no sempre coincideix amb el projecte familiar i laboral de moltes parelles.

A partir dels 35 anys la fertilitat disminueix de forma important, i a partir dels 40 anys les xifres d'embarassos evolutius són baixes.

Quan cal acudir a un Centre especialitzat?

Després de 12 mesos de relació sexual sense protecció es recomana consultar a un especialista. En parelles joves aquest temps d'espera pot prolongar-se, mentre que si l'edat de la dona és de més de 30 anys és important no retardar-ho.

L'estudi s'ha d'iniciar inmediatament si existeix algun transtorn o antecedent que pugui suposar una causa concreta d'esterilitat.

Quin percentatge de la població té problemes d'esterilitat?

Com ja hem dit abans, entre el 15 i 17 % de les parelles en edat reproductiva tenen dificultat per aconseguir un embaràs.

Primera visita

L'estudi d'esterilitat es planteja als dos membres de la parella. Entre les proves imprescindibles per a arribar a un diagnòstic hi ha:

  • En la dona
  • En l'home
  • Un estudi hormonal
  • Un anàlisi de semen
  • Una ecografia
  • En funció dels resultats i de l'exploració física podem ampliar l'estudi amb altres anàlisis i una visita amb l'andròleg si es detecten anomalies en el semen.