Fecundació in vitro

Fecundació in vitro


La fecundació in vitro és aquella que es realitza al laboratori. Per a portar-la a terme calen espermatozous (que s'aïllen a partir del semen) i òvuls, als quals s'accedeix per via vaginal aspirant els líquids fol.liculars on es troben.

És necessari preparar els ovaris mitjançant una estimulació hormonal perquè produeixin més d'un òvul en el mateix cicle. Aquesta estimulació es controla a través d'un seguiment ecogràfic i analític. Quan els fol.licles arriben a un tamany adeqüat per a aconseguir la maduraciò de l'òvul, es procedeix a realitzar la punció ovàrica. Aquest procés té lloc al quiròfan i es fa sota sedació. S'allarga aproximadament uns 20 minuts, després dels quals es manté a la pacient en repòs. Si passades 4-5 hores no té cap molèstia, se li dona l'alta i pot rependre la seva activitat normal.

Un biòleg revisa els líquids fol.liculars per a aïllar els òvuls. Seguidament es prepara la mostra de semen i un cop separats els espermatozous es posen en contacte amb els òvuls perquè tingui lloc la fecundació.

El dia següent s'observa si la fecundació ha estat correcta. Encara hauran de passar 24 hores més abans no es divideixi el zigot i obtinguem un embrió de dues cèl.lules.

La transferència d'embrions a l'úter de la pacient sol realitzar-se a les 48-72 hores post-punció.

Segons els antecedents de la parella, la seva edat i la qualitat embrionària. Seleccionem el nombre d'embrions a transferir (un, dos o tres).