Inseminació artificial

Inseminació artificial


Es tracta de la tècnica de reproducció assistida més senzilla. Es basa en dipositar els espermatozous dins l'úter en el moment en que es produeix l'ovulació (aproximadament el 14è dia del cicle).

Per tal de que la tècnica sigui el màxim d'eficaç s'estimula l'ovari d'una forma suau perquè produeixi 1 ó 2 fol.licles i així es controla perfectament el moment de l'ovulació. El mateix dia es fa una recuperació espermàtica de la mostra de semen de la parella, eliminant tots els espermatozous immòbils i estimulant la mobilitat de la resta.

Finalment es concentren en un medi estèril i es dipositen a l'úter mitjançant una cànula. El procés és indolor i la pacient pot anar a casa després de 10 minuts de repòs.

La inseminació artificial serà conjugal o de donant segons s'utilitzi semen de la parella o bé un donant seleccionat del banc de semen.