Microinjecció espermàtica

Microinjecció espermàtica


La microinjecció espermàtica ens permet injectar un espermatozou en el citoplasma de l'òvul. S'utilitza en factors masculins severs, quan la concentració d'espermatozous és molt baixa o bé no presenten una mobilitat o morfologia adequada.

Es una tècnica laboriosa però gràcies a la qual aconseguim embrions inclús en aquelles parelles en que els espermatozous són totalment immòbils.

La resta del procés (obtenció dels òvuls i transferència embrionària) és idèntic al que hem explicat en la fecundació in vitro.