PRIMOVISION

PRIMOVISION

Es tracta d’un sistema Time-lapse que permet monitoritzar l’evolució embrionària . Cada 10 minuts es fotografia l’embrió i així podem observar el seu desenvolupament amb imatges de gran qualitat.

Mínim estress embrionari

Amb la introducció d’una càmera dins l’incubador podem mantenir els embrions en condicions totalment estables però en vigilància permanent.

Millors taxes d’embaràs

L’anàlisi detallada de les divisions embrionàries ens permet realitzar una millor selecció, que en la pràctica es tradueix en taxes d’embaràs més altes.